Landelijke Organisatie Verkeersslachtoffers


Privacy

PRIVACYVERKLARING LANDELIJKE ORGANISATIE VERKEERSSLACHTOFFERS.

Uw gegevens en privacy zijn van groot belang voor de Landelijke Organisatie verkeersslachtoffers en voor u. We willen graag open en transparant zijn over de verwerking van uw persoonsgegevens. We leggen dan ook graag uit hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd.

Wie is de beheerder van uw persoonsgegevens?
De Nederlandse Stichting Landelijke Organisatie verkeersslachtoffers (verder LOV te noemen) is de beheerder van de persoonsgegevens die u ons verstrekt en is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens krachtens het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming.
Adres: Rembrandtstraat 10, 5301 SW Zaltbommel
tel: 06-4896 8495
KVK nummer: 62969838
Non-profit instelling, niet BTW plichtig.

Waar slaan we uw gegevens op?
De gegevens die wij van u verzamelen worden uitsluitend in Nederland opgeslagen, op twee manieren;
1. Uw inschrijfformulier is onder beheer van de voorzitter.
2. Uw gegevens zijn opgeslagen in onze eigen, (door provider Your Hosting) beveiligde emai server info@l-o-v.nl
Wie heeft toegang tot uw gegevens?
Uw gegevens kunnen worden gedeeld binnen het bestuur van de LOV en het LOV team.


We zullen uw gegevens nooit doorsturen, verkopen of ruilen aan/met derden buiten voor marketingdoeleinden. Gegevens die worden doorgestuurd aan derden, worden alleen gebruikt nadat wij u gevraagd hebben hieraan mee te werken. Dat gebeurt meestal als de media aandacht wil besteden aan verkeersdelicten en om een specifiek voorbeeld vragen. Wij bellen u dan om te vragen of ze contact met u mogen opnemen.


Wat is de juridische grondslag voor de verwerking?
Wat zijn uw rechten?
Recht op toegang:
U hebt het recht om op elk moment informatie op te vragen over de persoonsgegevens die we over u bewaren. U kunt contact opnemen met de LOV die u deze persoonsgegevens via de e-mail kan verschaffen.


Recht op portabiliteit:
Wanneer de LOV uw persoonsgegevens op geautomatiseerde wijze verwerkt op basis van uw toestemming, van een overeenkomst, of aanmelding heeft u desgevraagd het recht om een kopie te krijgen van uw gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en leesbaar formaat, overgedragen aan u of aan een andere partij. Dit heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die u ons verstrekt hebt.


Recht op correctie:
U hebt het recht om te verzoeken om correctie van uw persoonsgegevens wanneer deze incorrect zijn, met inbegrip van het recht op completering van onvolledige persoonsgegevens.


Recht op verwijdering:
U hebt het recht om op elk moment de door de LOV verwerkte persoonsgegevens te verwijderen, behalve als er sprake is van een juridische procedure tussen u en de LOV.


Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?
We nemen gegevensbescherming heel serieus. Daarom kunt u onze medewerkers altijd bereiken via info@l-o-v.nl


Data Protection Officer:
De voorzitter van de LOV is benoemd tot Data Protection Officer (functionaris voor gegevensbescherming), om ervoor te zorgen dat we uw persoonsgegevens continu op een open, accurate en legale manier verwerken.


Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit:
Indien u van mening bent dat de LOV uw persoonsgegevens niet correct verwerkt, kunt u contact met ons opnemen. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.


Updates van onze privacyverklaring:
Het kan voorkomen dat onze privacyverklaring moet worden bijgewerkt. De laatste versie van de privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website. We maken alle materiële wijzigingen aan de privacyverklaring bekend, bijvoorbeeld met betrekking tot het doel van het gebruik van uw persoonsgegevens, de identiteit van de Controller (beheerder) of uw rechten. U wordt daar per e-mail op gewezen.


Welke soorten persoonsgegevens verwerken we?
We verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens:
* contactgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, kort verhaal van de gebeurtenis zoals u dat aan ons heeft doorgegeven.
* kort contact verslagen


Gebruik van uw gegevens


Wij gebruiken uw email adres om:
* u te attenderen op onze activiteiten
Wij gebruiken uw telefoonnummer om:
* persoonlijk contact met u te hebben