Landelijke Organisatie Verkeersslachtoffers

Lotgenotendag 2016

Verslag Lotgenotendag 2016
Door: Daniëlle van Haard

Er waren ruim 50 mensen aanwezig. Bijna allemaal mensen met een eigen verhaal; mensen die zelf (zwaar) letsel hebben van een aanrijding dat ze meegemaakt hebben en nabestaanden die een dierbaar iemand verloren hebben bij een aanrijding.
Er waren ook veel mensen die betrokken waren bij het busongeluk op 6 mei in Kortrijk. Op weg naar Parijs reedt in de file een vrachtwagen op de bus in.

Ook waren er professionals aanwezig van diverse instanties:
- Fonds Slachtofferhulp
- Slachtofferhulp Nederland
- Schadefonds Geweldsmisdrijven

Verder was bijna het voltallige LOV-team aanwezig om de dag in goede banen te leiden, kennis te maken met lotgenoten en een luisterend oor te bieden.


Korte terugblik resultaten en activiteiten LOV 2015/2016
Wat heeft de LOV gedaan de afgelopen periode?
- zichtbaar aanwezig bij commissievergaderingen tweede kamer
- brieven geschreven aan de politiek over alcoholrecidiven, alcoholslot en rijbewijs innemen
- zichtbaar aanwezig op de Franse Autodag in Culemborg
- in gesprek bij Achmea over de wenselijkheid om letselschade al op voorhand uit te betalen
- workshops gegeven aan studenten pedagogie
- workshops gegeven bij Slachtofferhulp Nederland
- hulpvragers met raad en daad bij gestaan
- teambuidingsactiviteiten
- veel tijd gestoken in de overname van de Landelijke Herdenking Verkeersslachtoffers van Slachtofferhulp Nederland
- en het up-to-date houden van de website en van de facebookpagina, blijf ons liken!

Boosheid tegen straffen tegenover het weer kunnen oppakken van je eigen leven
Elk jaar verteld een lotgenoot haar/zijn eigen verhaal. Deze keer vertelt Jantien het verhaal over haar zoon die is aangereden door iemand die veel te hard heeft gereden. Haar zoon heeft hierbij hersenletsel opgelopen. Jantiens hele leven wordt beheerst door het zorgen voor haar zoon die niet alles meer aankan. Het probleem met hersenletsel na een ongeluk (NAH) is dat uiterlijk niets te zien is en anderen vaak denken dat je ze in de maling neemt. Ze begrijpen je gewoon niet en jij bent niet meer in staat jezelf uit te leggen. Kortom; zijn hele leven en dat van Jantien ziet er totaal anders uit dan voorheen.
Jantien geeft aan dat de boosheid vooral zit in het feit dat de dader wegkwam met een taakstraf je en daarna weer de draad van zijn leven kan oppakken of een nieuw leven opbouwen. Jantien en haar zoon krijgen een ander leven opgedrongen waar ze niet voor gekozen hebben en moeten daar maar mee zien te dealen. Dit gevoel wordt door veel mensen in de zaal bevestigd. Er wordt ook aangegeven dat het vaak zelfs zo bizar loopt dat de dader in de slachtofferrol gaat zitten. Dit wordt als enorm pijnlijk ervaren door de echte slachtoffers.
Elly Winkel vraagt zich af wanneer beleidsmakers gaan beseffen dat op deze wijze niet alleen een moeder en haar zoon met onbegrip en woede blijven zitten maar een hele familie. Wanneer gaan beleidsmakers beseffen dat die vlek van boosheid op beleidsmakers een vlek is die zich steeds verder uitbreidt; elke dag komen er slachtoffers bij, elke dag breidt de boosheid onder de bevolking zich uit. Net een olievlek die steeds groter wordt…
De LOV tracht een platform te zijn waar deze ongenoegens geuit en gebundeld kunnen worden. De Facebookpagina is daar een goed medium voor.

Busongeluk Parijs
Er was een groep mensen aanwezig die betrokken waren bij het busongeluk in Kortrijk op 6 mei. Zij vonden het prettig om te kunnen praten over wat hen overkomen was. De meeste van hen waren verwond geraakt. Bij allen zit het ongeluk nog vers in het hoofd ; ze zijn er nog dagelijks mee bezig en ondervinden hinder (fysiek/psychisch) wat zich onder anderen uit in slapeloosheid of rug- en nekklachten. Zij hebben veel steun aan elkaar, omdat ze allemaal hetzelfde meegemaakt hebben en elkaar direct na het ongeluk zo goed en zo kwaad als het ging geholpen hebben. De onderlinge sfeer was dan ook warm. Een aantal van hen hebben nog begeleiding van slachtofferhulp en hebben daar ook baat bij. Anderen klagen juist over gebrekkige en te korte hulp.
Ruim een maand na het ongeluk heeft de touroperator met de LOV voor deze groep een bijeenkomst georganiseerd, waar Elly het voorzitterschap op zich nam en Astrid klachten en wensen noteerde.
Elly raadde daar iedereen aan het rapport van hun letsel op te vragen, naar de huisarts te gaan om de klachten te laten noteren, om psychologische hulp te vragen als de psychische klachten na drie maanden nog niet verminderd zijn en een gezamenlijke letselschadeadvocaat in te schakelen.

Smartengeld
Edwin Bosch, een van de juridische adviseurs van de LOV houdt een presentatie over toekenning van smartengeld. Maar allereerst raadt hij de “Kortrijkgroep” aan om een goede letselschadeadvokaat in de arm te nemen. Hij geeft aan dat er veel kaf onder het koren is. Zijn tip is om een letselschadeadvocaat via ASP, een beroeps controlerend orgaan, te regelen omdat deze gecontroleerd worden op hun deskundigheid. Zie: https://www.asp-advocaten.nl

Edwin geeft aan dat Smartengeld een lastig iets is. Het is vaak een sluitpost en weinig inzichtelijk. De hoogte van het smartengeld is in Nederland vergeleken met andere Europesche landen erg laag. Dat is nauwelijks uit te leggen aan mensen. Alsof in het ene land een leven meer waard is dan in het andere land. Zelfs bij onze buren, Duitsland worden hogere bedragen toegekend bij dezelfde schade/belemmeringen/hinder.
Vaak wordt smartengeld uitgedrukt in berekeningen waar dan percentages uitrollen die ook weinig zeggen. Het zou beter zijn als er een gesprek met een slachtoffer zou van een ongeluk zou plaatsvinden over het verschil in leven na en voor het ongeluk. Wat kun je nog/wat niet meer?

Ook in de wetenschap is veel aandacht voor dit onderwerp. Een professor van de Universiteit in Leiden is bezig met het ontwikkelen van Qualy’s (Quality Adjusted Life Year).
Kort gezegd geeft dit een bepaalde gezondheidstoestand aan op een schaal in 1 jaar. De vraag is dan wat heb je nodig om te kunnen genezen en dat zou dan uitgedrukt moeten worden in smartengeld. Dat zou tot een verhoging van het smartengeld leiden. Op dit moment is het maximum smartengeld dat toegekend kan worden 2 ton.
Dit soort ontwikkelingen zullen nog wel even op zich laten wachten, maar er is wel een trend ingezet naar hoger smartengeld.

Schadefonds Geweldsmisdrijven
Elly geeft aan dat er een wetswijziging heeft plaatsgevonden in de Wet Schadefonds Geweldsmisdrijven. De doelgroep nabestaanden van slachtoffers van dood door schuld wordt uitgebreid. Nabestaanden van een persoon die als gevolg van een overtreding van de Wegenverkeerswet is overleden kunnen hier, met terugwerkende kracht van 10 jaar, nu ook een beroep op doen. Een korte toelichting op deze wetswijziging staat inmiddels op de website.

Afsluiting

Er wordt afgesloten met een Vegetarisch Biologische maaltijd van ’s Peer Catering. Mensen blijven nog even doorpraten met elkaar en vragen nog even advies bij Edwin Bosch.
We danken Edwin hartelijk voor zijn inbreng en aanwezigheid.

Een officiële afsluiting was er niet omdat Elly op dat moment in een ander ruimte in een radio uitzending zat, maar via deze weg wil de LOV nogmaals iedereen bedanken voor zijn/haar aanwezigheid en openheid. Bij vertrek kreeg iedereen van Astrid nog een roos mee.
De kinderen die met hun ouders waren meegekomen werden door vrijwilligers bezig gehouden in de zgn 'opkamer' met kleurkaarten en speeltjes die ze mochten houden.
Toen iedereen er was gingen de kids onder begeleiding naar de zonovergoten speeltuin naast het terrein. En natuurlijk aten ze later allemaal mee.