Landelijke Organisatie Verkeersslachtoffers

Wij bedanken

De chauffeurs van Engie Nederland
Mw. T.G.M. Linssen-Hopman, naar aanleiding van het overlijden van haar moeder, een kind dat 60 jaar geleden blijvend invalide werd door aanrijding
Wil Marelis, levenslang invalide slachtoffer
Mw. A.W. Brocken-de Geus
Fonds slachtofferhulp
Provincie Zeeland.
Uitzendbureau Okeedo
Dhr. Kocks
Medewerkers justitioneel incasso bureau
De heer en mevrouw van de Bank- Kok
fam. M.F.J. Pijnenbur