Landelijke Organisatie Verkeersslachtoffers


Doel

Doel van de stichting

De stichting “Landelijke Organisatie Verkeersslachtoffers” werd op 26 maart 2015 opgericht door Elly Winkel. Nadat haar zoon Fred in 2012 werd doodgereden, ging er van alles mis in de hulpverlening aan Elly en daar heeft ze veel van geleerd.
Ze nam zich voor anderen zoveel mogelijk te helpen dit te voorkomen. En dat deed ze een aantal jaren met succes. Er bleek een grote behoefte bij slachtoffers en nabestaanden aan persoonlijke steun als dingen niet goed liepen. Soms waren twee tot drie contacten nodig om de zaken weer goed op gang te krijgen en soms was een enkele verwijzing naar een goede letselschadeadvocaat voldoende. Daarnaast bleek de behoefte te bestaan aan ontmoetingen met lotgenoten op informele wijze. Het delen van ervaringen, het met elkaar stilstaan bij de overledenen en soms levenslang verwonden, ook bij de eigen innerlijke wond, werkt helend. Evenals het daarnaast ook gezellig met elkaar kunnen hebben en iets leuks doen bleek belangrijk voor het verwerken van het ontstane leed. Dat leidde uiteindelijk tot het oprichten van de stichting. Ook Slachtofferhulp Nederland (SHN), die eerder alleen slachtoffers bijstond is zich na Elly's verhaal met succes gaan inzetten voor nabestaanden van verkeersslachtoffers. In de meeste gevallen krijgt u eerst hulp van SHN om u door de chaos van de eerste weken heen te helpen. En soms duurt die begeleiding wat langer. Wij werken nauw samen met SHN. Immers, wij beginnen waar SHN ophoudt, als u hun specifieke begeleiding niet meer nodig hebt, maar wel behoefte hebt aan contact met lotgenoten, aan mensen die weten wat u doormaakt.
Zoekt u contact met lotgenoten, een luisterend oor, een paar gesprekken die helpend zijn, een letselschadeadvocaat of een gratis second opinion? Neem contact met ons op.
Onze lotgenotenbijeenkomsten vinden plaats onder deskundige begeleiding van een psycholoog.


De stichting stelt zich ten doel:
Het zich op landelijk niveau richten op de belangen van alle verkeersslachtoffers en nabestaanden van verkeersslachtoffers.

Zij tracht haar doel te bereiken door:
Zover dat in haar vermogen ligt verkeersslachtoffers en nabestaanden individueel waar nodig de helpende hand te bieden, zowel persoonlijk, telefonisch als per e-mail;
Het bieden van een platform door het organiseren van lotgenotenbijeenkomsten waar lotgenoten hun verhaal kwijt kunnen, ervaringen kunnen worden uitgewisseld en signalen over misstanden worden verzameld wat tevens gebeurt middels websitereacties, telefoon- en emailverkeer,
Het verbeteren van de landelijke maatschappelijke positie van verkeersslachtoffers en nabestaanden door middel van het omzetten van de opgevangen signalen in duidelijke boodschappen en adviezen naar beleidsmakers en media; en
Het zich op landelijk niveau richten op preventie en verbetering van de verkeersveiligheid door contacten te onderhouden met beleidsmakers en media en ook hier duidelijke signalen en adviezen af te geven.
Hulp is gratis. De Stichting heeft juridische adviseurs die het LSA-keurmerk hebben. Dat is het hoogst haalbare kwaliteitskeurmerk voor letselschade advocaten.

De stichting heeft geen winstoogmerk. Meer weten? Stuur een email info@l-o-v.nl


Slachtofferhulp Nederland is telefonisch bereikbaar op nummer: 0900-0101 (gebruikelijke belkosten)

Verhalen

Frans H:
Ik had een ernstig ongeluk gehad met mijn brommer. Iemand die achter mij reed en helemaal niet op dat pad met zo'n brommer mocht rijden, knalde boven op mij.
Nu, bijna een jaar later, heb ik nog hevige pijnen aan mijn open beenwond die maar niet geneest. Ik had ernstige problemen met de politie en de verzekering van de tegenpartij. Elly ging met me mee naar de politie en schakelde een letselschadeadvocaat in. Pas toen pakte de verzekering van de tegenpartij zijn verantwoordelijkheid en kwam betaling op gang.

Jan H:
Toen mijn vrouw was overleden nadat een auto haar op haar fiets schepte, kwam er veel op me af. Ik wist niet of ik wel een goede letselschadeadvocaat had en hoe je nou een treffende inspreektekst voor een rechtbank maakt.
Na mijn eerste gesprek met Elly voelde ik mij opgelucht. Ik bleek een prima letselschadeadvocaat te hebben en bij de volgende afspraak gaan we de inspreektekst maken.