Landelijke Organisatie Verkeersslachtoffers

Activiteiten

Hieronder staan een aantal activiteiten die het LOV uitvoert:
- het emotioneel ondersteunen van slachtoffers en nabestaanden. Veelal gebeurt dit telefonisch. Zonodig spreken wij mensen persoonlijk middels een bezoek aan ons kantoor of een huisbezoek.
- doorverwijzing naar casemanagers van Slachtofferhulp Nederland, juristen of letselschade-advocaten door middel van een warme overdracht.
- het bijhouden van een facebookpagina waar mensen hun mening kunnen geven over verkeerszaken/regels, aanrijdingen en rechtszaken.
- het organiseren van lotgenotenbijeenkomsten waar slachtoffers zich gesteund voelen, herkenning vinden en het begeleiden van processen die daarbij ontstaan..
- contacten met andere organisaties met wie we kunnen samenwerken en ons bundelen om misstanden aan de kaak te stellen.
- activiteiten die te maken hebben met bewustwording van het gedrag in het verkeer.
De Landelijke Organisatie Verkeersslachtoffers (LOV) zet zich op diverse manieren in om verkeersslachtoffers en nabestaanden te ondersteunen.

De lotgenotenbijeenkomsten worden ervaren als heel helpend bij het verwerkingsproces.